Posiadasz centralę Grandstream, Slican, Platan lub planujesz zakup/wymianę centrali telefonicznej?

Dowiedz się jak możesz zwiekszyć jej możliwości za pomocą oprogramowania Naso CC LITE (klient CTI / statystyki rozmów)                                                                  

 

Naso CC LITE to oprogramowanie typu klient CTI / Statystyki połączeń pozwalające na obsługę telefonicznego ruchu przychodzącego i wychodzącego. Naso CC rozszerza funkcjonalność centrali o takie opcje jak: zarządzanie ruchem, aplikacja agenta, logowanie do kolejek, wyświetlanie informacji o połączeniach, statystyki z połączeń.

Naso CC pozwala na integrację z bazą klientów i wyświetlanie informacji o dzwoniących klientach w trakcie rozmowy.

 

Telefony IP, softphone

 Naso CC może pracować z dowolnym telefonem IP (wyświetlając wszystkie informacje o połączeniu w aplikacji) lub z wbudowanym w aplikację Agenta softphone’m.

 

Aplikacja agenta

 Aplikacja konsultanta pozwala na logowanie się do systemu, będące jednocześnie zgłoszeniem gotowości do odbierania lub wykonywania połączeń. Konsultant widzi informacje o połączeniu, zidentyfikowanym kliencie oraz o kolejce oczekujących do niego połączeń. Logowanie pozwala rejestrować czas pracy konsultantów poświęcony na obsługę telefonów, jak i innych prac dzięki możliwości definiowania dowolnych statusów pracy.
Aplikacja konsultanta posiada możliwość włączenia wbudowanego telefonu VoIP (softphone).

 

Przy połączeniu przychodzącym pracownik ma wgląd w podstawowe informacje o dzwoniącym jeszcze zanim rozmowa zostanie odebrana.

 

W trakcie rozmowy możemy robić notatki do rozmowy, określić typ rozmowy z predefiniowanej listy rozwijanej, dodać zadanie związane z tym klientem (np. zaplanować ponowny kontakt)

 

 

 

Aplikacja supervisora

 Aplikacja supervisora pozwala na wgląd w bieżący status pracy konsultantów, kolejek oczekujących połączeń oraz analizowanie statystyk pracy konsultantów (listy połączeń, ilości połączeń, wydajność pracy). Służy także do definiowania użytkowników, linii, kolejek. Wielopoziomowe uprawnienia pozwalają na stworzenie kont dla supervisorów zarządzających różnymi działami w firmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonalność

Naso CC Agent – aplikacja konsultanta

 • logowanie do systemu (zgłoszenie gotowości do obsługi połączeń)
  zmiany statusów konsultanta
  wyświetlanie informacji o kolejce oczekujących klientów w poszczególnych Infoliniach
  wyświetlanie informacji o bieżącym połączeniu
  przeglądanie historii połączeń i  zmian statusów
  lista połączeń nieodebranych
  wbudowany telefon VoIP (softphone)
  komentowanie rozmów, określanie typu
  info o statusie współpracowników

Naso CC Supervisor - aplikacja supervisora

 • podgląd bieżącego statusu wszystkich konsultantów oraz linii telefonicznych (kierunek połączenia, numer dzwoniący, godzina rozpoczęcia rozmowy)
  przeglądanie historii połączeń
  przeglądanie informacji o kolejkach na Infolinii (aktualna długość, ilość dostępnych konsultantów)
  raporty z pracy konsultantów
  czas pracy, w tym podział na efektywną pracę, przerwy
  ilości i czas zrealizowanych połączeń w podziale na przychodzące (przez Infolinie i bezpośrednio) oraz wychodzące
  rozkład godzinowy połączeń  (z podziałem na połączenia obsłużone i nie obsłużone)

O firmie

Firmę tworzy zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych oraz ich integracji z centralami telefonicznymi. Nasza wiedza pozwala nam tworzyć wydajne i zaawansowane systemu wspomagające telekomunikację.

Oferujemy zarówno gotowe, pudełkowe produkty (takie jak np Gramma IVR, Naso CC) jak i nasze usługi związane z indywidualną integracją systemów IT wg potrzeb klientów. Opracowujemy indywidualne modyfikacje naszych systemów pod konkretne potrzeby klientów.

Aktualności

© 2019 CTI Solutions. All Rights Reserved.