system CRM (Customer Relationship Management)

 

Percula CRM to autorski produkt typu Customer Relationship Management pozwalający na szybkie i sprawne zarządzanie sprawami klientów oraz zapewnienie pełnej kontroli nad wszystkimi aspektami współpracy z nimi: pozyskanie nowych klientów, obsługę istniejących, ujednolicenie wsparcia posprzedażowego oraz budowanie ich lojalności

 

Dostępność różnorodnych funkcji pozwala na sprawne wdrożenie systemu Percula CRM w każdej firmie, dostosowanie go do istniejących już metod pracy z klientami. Dzięki obsłudze procesów biznesowych łatwo można zaimplementować nawet skomplikowane, rozgałęzione procesy opisujące pracę poszczególnych działów firmy i zwiększyć efektywność obsługi klientów.

Percula CRM potrafi objąć swym działaniem wszystkie działy firmy, przejmując kolejno etapy pracy z klientem: od działu handlowego - który wykorzystuje system do planowania i raportowania działań, sprzedaży usług czy towarów, poprzez dział obsługi klienta zajmujący się obsługą posprzedażną i serwisem.

 

Możliwość integracji z centralą telefoniczną pozwala uprościć obsługę klientów poprzez szybki dostęp do wszystkich informacji o dzwoniącym kliencie. Klient jest identyfikowany przez CRM jeszcze przed odebraniem połączenia przez pracownika i wyświetlana jest karta klienta.

 

Karta Klienta pozwala w szybki i przejrzysty sposób przeglądać wszystkie informacje o kliencie, działaniach które zostały podjęte w stosunku do niego. Dzięki zebraniu wszystkich informacji w jednym miejscu skrócony zostaje czas obsługi klientów. Klient postrzega firmę jako profesjonalną organizację, pozwalającą na szybkie i sprawne załatwienie wszystkich spraw.

 

Opcjonalnie Percula CRM może być zintegrowany z systemami Call Center (Anthias CC lub Naso CC) pozwalając na logowanie się do systemu call center (zgłaszanie swojej dostępności, przerw), wyświetlanie informacji o kolejkach oczekujących klientów na poszczególnych infoliniach, prezentowanie pełnych informacji o klientach dzwoniących na infolinię.

 

Łatwość administrowania i parametryzowania systemu pozwala bardzo szybko dostosowywać Percula CRM do zmieniających się potrzeb firmy, prowadzonych działań, oferowanych produktów i usług.

 

Do systemu udostępniana jest kontrolka napisana w C# pozwalająca na samodzielne dodanie dowolnych informacji w wydzielonej zakładce karty klienta. Pozwala to na samodzielne zintegrowanie Percula CRM z dowolnym systemem działającym w firmie.

 

System Percula CRM zaprojektowany został w sposób modułowy. Ta jego cecha jest kluczem do właściwego podejścia do potrzeb każdej firmy. Dodatkowo jego budowa umożliwia szybkie połączenie wybranych funkcjonalności z poszczególnych modułów, w jeden nowy moduł, dokładniej odpowiadający potrzebom firmy. Właściwie dopiero takie możliwości systemu dają pewność, że system Percula CRM spełni wymagania klientów, zainteresowanych wiernym odzwierciedleniem w systemie potrzeb ich firmy.

 

Podstawowym modułem, zawierającym bazę klientów, jest moduł "Klienci". Pozostałe moduły implementowane są zgodnie potrzebami firmy, mogą też być uruchamiane stopniowo, w miarę rosnących potrzeb firmy.

 

Moduł Klienci

 

to podstawowy moduł zawierający bazę danych o klientach, wykorzystywaną we wszystkich modułach. Podzielony jest na trzy kategorie: klient indywidualny, firma, pracownik firmy. Umożliwia wygodne przechowywanie wszelkich informacji o klientach. Informacje o każdym kliencie pogrupowane są tematycznie w zakładki. Z jednego miejsca mamy dostęp do wszystkich typów działań podejmowanych w stosunku do wybranego klienta.

 

Moduł Obsługa Klienta / Serwis

 

do zarządzania sprawami klientów, przyjmowania i nadzorowania zgłoszeń. Dzięki przejrzystemu systemowi statusów pracownicy są na bieżąco informowani o czekających na nich zadaniach, a menadżerowie mają wgląd w stopień realizacji prac nad nimi. Za pomocą dowolnie definiowalnych procesów biznesowych możemy odwzorować w systemie etapy pracy z klientem dla różnych typów spraw, wymagających współpracy pracowników z różnych działów.

 

Moduł Kalendarz

 

pozwala na planowanie spotkań dla pracowników firmy z uwzględnieniem bazy klientów oraz zarządzania zasobami (sale konferencyjne, projektory). Do każdego ze spotkań może być przypisana dowolna ilość uczestników o różnym statusie, zasobów współdzielonych w firmie (np. sale konferencyjne)

Moduł Kampanie Sprzedażowe

 

pozwala na odwzorowania „lejka sprzedaży” w systemie CRM. W module tym mamy możliwość utworzenia kampanii do klientów charakteryzujących się podobnym sposobem jej prowadzenia dla wybranych grup klientów. Zastosowanie procesów biznesowych pozwala nam zdefiniować precyzyjną scieżkę postępowania z potencjalnym klientem od jego dodania aż po zakończone sukcesem jego pozyskanie. Statystyki pozwalają na przeglądanie klientów wg etapu, szans szprzedażowych, wartości kontraktów.

Moduł Raportowanie kontaktów

 

będący częścią kalendarza, pozwala na szybkie i wygodnie raportowanie kontaktów z klientami za pomocą definiowalnych raportów, optymalizowanie i analizowanie pracy przedstawicieli handlowych, planowanie i raportowanie ich kontaktów z klientami


System posiada wbudowany, wygodny w obsłudze edytor do definiowania raportów.

Edytor procesów

 

Percula CRM zawiera edytor procesów pozwalający na bardzo dokładne odzwierciedlenie w programie typowych działań prowadzonych w firmie

Procesy biznesowe

 

Większość działań w firmie można opisać w formie procesów. Poprzez opisy konkretnych procesów (np. proces sprzedaży produktu), inaczej też mówiąc procedur, w bardzo prosty sposób możemy uzyskać informacje o przebiegu danego procesu.

 

Opisanie działania firmy w oparciu o procesy/procedury w znaczący sposób ułatwia zarządzanie operacyjne, jak i też wyraźnie pokazuje w jakich elementach procesu następują niepożądane zjawiska, które należy szybko wyeliminować. Działanie w oparciu o procesy jest podstawową funkcją systemu CRM, bez nich nie dałoby się prawidłowo odzwierciedlić pracy firmy w systemie informatycznym.

 

System Percula CRM pozwala na implementację dowolnych, złożonych procesów za pomocą łatwego w obsłudze graficznego edytora procesów.

 

Proces zdefiniowany w naszym systemie może mieć wiele właściwości, takich jak np:

  • dowolną liczbę etapów
  • różne typy etapów (działanie, oczekiwanie, decyzja)
  • określanie dowolnych przejść między etapami
  • automatyczne powiadamianie emailem o zmianie etapu
  • określanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (lub grup) na poszczególnych etapach i przejściach między etapami

O firmie

Firmę tworzy zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych oraz ich integracji z centralami telefonicznymi. Nasza wiedza pozwala nam tworzyć wydajne i zaawansowane systemu wspomagające telekomunikację.

Oferujemy zarówno gotowe, pudełkowe produkty (takie jak np Gramma IVR, Naso CC) jak i nasze usługi związane z indywidualną integracją systemów IT wg potrzeb klientów. Opracowujemy indywidualne modyfikacje naszych systemów pod konkretne potrzeby klientów.

Aktualności

© 2019 CTI Solutions. All Rights Reserved.