Anthias STAT jest systemem do billingu i statystyk z połączeń pozwalającym na analizowanie ruchu telefonicznego oraz jego rozliczania. Program rozszerza możliwości centrali o takie funkcje jak zaawansowane statystyki z połączeń, raportowanie, rozliczanie kosztów połączeń. Dane pobierane są z centrali za pomocą rekordów CDR zawierających informacje o połączeniach.

 Anthias STAT pozwala na integrację z bazami klientów w celu prezentacji informacji o klientach powiązanych z wykonywanymi połączeniami telefonicznymi.
 Narzędzia administracyjne pozwalają na definiowanie użytkowników z różnymi uprawnieniami dostępu do list połączeń numerów wewnętrznych lub grup zależnie od ich roli w firmie.

System billingowy

a

 System pozwala na rozliczanie kosztów połączeń telefonicznych z centrali telefonicznej. Dane pobierane są automatycznie z centrali po zakończeniu rozmowy (najpóźniej po około 2 minutach od zakończenia rozmowy). Narzędzia do definiowania stawek za rozmowy pozwalają na określenie kosztów rozmów zależnie od numeru docelowego. Narzędzia raportowania pozwalają na analizę kosztów rozmów, przygotowania raportów PDF dla całej firmy, wybranych działów lub pojedynczych numerów wewnętrznych. Dostępny jest eksport danych w celu ich późniejszej analizy w innych systemach.
 Anthias STAT może być wykorzystywane w systemach hotelowych do rozliczania kosztów prowadzonych rozmów z pokoi hotelowych. Istnieje możliwość tworzenia raportów PDF zawierających szczegółowe zestawienie rozmów wraz z ich kosztem w trakcie wymeldowywania się klienta.

Statystyki połączeń

 Anthias STAT pozwala na analizowanie połączeń telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem centrali telefonicznej, zarówno połączeń wychodzących jak i przychodzących. Prezentowane są wszystkie informacje o połączeniach takie jak: data i godzina połączenia, numery telefonów, czas rozmowy, czas odbierania połączenia. Raporty utraconych połączeń pozwalają na szybkie reagowanie na nieodebrane połączenia od klientów. Narzędzia analityczne pozwalają na analizowanie pracy twojego zespołu, wyszukiwanie godzin największego natężenia ruchu, uułatwiają dostosowanie ilości pracowników do istniejącego ruchu telefonicznego.

   Raporty

 Anthias STAT pozwala na tworzenie różnych raportów definiowalnych wg własnych kryteriów (w oparciu na narzędzia OLAP). Raporty mogą być eksportowane do różnych formatów (np.PDF, tekst).
 Raporty dostępne są zarówno do danych bilingowych jak i statystyk połączeń.

O firmie

Firmę tworzy zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych oraz ich integracji z centralami telefonicznymi. Nasza wiedza pozwala nam tworzyć wydajne i zaawansowane systemu wspomagające telekomunikację.

Oferujemy zarówno gotowe, pudełkowe produkty (takie jak np Gramma IVR, Naso CC) jak i nasze usługi związane z indywidualną integracją systemów IT wg potrzeb klientów. Opracowujemy indywidualne modyfikacje naszych systemów pod konkretne potrzeby klientów.

Aktualności

© 2019 CTI Solutions. All Rights Reserved.