Moduł "Sprzedaż" pozwala zarządzać działaniami sprzedażowymi w Twojej firmie. Za pomocą procesów przypisanych do kazdej z kampanii można usystematyzować pracę z klientami i zwiększyć efektywność pracowników. Działania mozna grupować i ich ramach tworzyć oddzielne kampanie z przypisanym procesem postępowania.

 

sales1

 System umożliwia tworzenie dowolnej ilości kampanii

 

Każda kampania ma przypisaną grupę docelową klientów na której pracujemy, klienci mogą mieć przypisanych swoich opiekunów.

sales3

sales2

 

Praca z klientem polega na przejściu przez kolejne etapy na podstawie wcześniej zdefiniowanego procesu. Na podstawie wybranego przejścia następuje skierowanie pracy z klientem na określony w procesie kolejny etap. 

 sales4

W karcie klienta kampanii mamy wgląd w całą historię kontatu z klientem w ramach danej kampanii (daty, kto zmieniał status). Istnieje także możliwość dodawania plików do klienta kampanii

O firmie

Firmę tworzy zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych oraz ich integracji z centralami telefonicznymi. Nasza wiedza pozwala nam tworzyć wydajne i zaawansowane systemu wspomagające telekomunikację.

Oferujemy zarówno gotowe, pudełkowe produkty (takie jak np Gramma IVR, Naso CC) jak i nasze usługi związane z indywidualną integracją systemów IT wg potrzeb klientów. Opracowujemy indywidualne modyfikacje naszych systemów pod konkretne potrzeby klientów.

Aktualności

© 2019 CTI Solutions. All Rights Reserved.