Baza klientów przechowuje wszystkie dane na temat naszych klientów. Dane podzielone są na firmy oraz osoby (zarówno osoby prywatne jak i pracowników firm)

klienci1

W zależności od posiadanych modułów CTI desk program pozwala na przechowywanie różnego zakresu informacji.

Standardowo pozwala na przechowywanie podstawowych danych adresowych, dodawanie zadań i komentarzy.

W przypadku posiadania modułu CRM dodatkowo możemy korzystać z:

danych profilowych (dowolnie tworzonych pól opisujących klienta)

załączania plików do karty klienta 

powiązania zgłoszeń z modułu Obsługa Klienta oraz działań sprzedażowych

 

Wszystkie informacje na karcie klient posegregowane są tematycznie w zakładki, główny ekran pokazuje najważniejsze informacje (dane adresowe, ostatnie kilka 

 

klienci2

 Zakładka profili pozwala na przechowywanie wielu specyficznych informacji na temat klientów (w definiowalnych przez użytkownika polach). Profile mogą być definiowane jako pola tekstowe, liczba, data, wartość tak/nie lub listy rozwijane.

Na podstawie danych profilowych można wyszukiwanić klientów w selekcjach.

klienci3

 

Zakładka "Obsługa klienta" zawiera liste spraw zgłoszonych przez klienta wraz z informacjami na temat typu zgłoszenia, jego aktualnego statusu oraz terminy realizacji. Umożliwia szybkie przejście do karty zgłoszenia.

 klienci4

 

W identyczny sposób skonstruowana jest karta osoby

klienci5

 

Selekcje z klientów dostepne są w dwóch wersjach:

  • uproszczonej z podstawowymi filtrami po nazwie firmy, mieście oraz typie klienta
  • zaawansowanej w szczegółowym filtrowaniem po danych adresowych oraz profilowych

 

klienci6

klienci7

O firmie

Firmę tworzy zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych oraz ich integracji z centralami telefonicznymi. Nasza wiedza pozwala nam tworzyć wydajne i zaawansowane systemu wspomagające telekomunikację.

Oferujemy zarówno gotowe, pudełkowe produkty (takie jak np Gramma IVR, Naso CC) jak i nasze usługi związane z indywidualną integracją systemów IT wg potrzeb klientów. Opracowujemy indywidualne modyfikacje naszych systemów pod konkretne potrzeby klientów.

Aktualności

© 2019 CTI Solutions. All Rights Reserved.