Moduł IVR w oprogramowaniu CTIdesk pozwala na zastąpienie wbudowanego w centralę telefoniczną modułu zapowiedzi.

W porównaniu do standardowych systemów zapowiedzi instniejących w centralach nasze oprogramowanie umożliwia:

 • możliwość definiowania dowolnej ilości scenariuszy
 • brak limitów ilości etapów / poziomów w scenariuszu
 • użycie syntezatora mowy do odtwarzania komunikatów (głosy z usługi Google'a)
 • możliwość definiowania dowolnej ilości przypisań scenariuszy na podstawie przedziałów czasowych (a nie tylko ustawienie dzień / noc)
 • autoryzację użytkowników na podstawie identyfikatora i pinu w celu przejścia do kolejnego etapu
 • możliwość przypisywania uruchamianych scenariuszy na podstawie dzwoniącego klienta (np dedykowanie scenariuszy dla konkretnych grup klientów - scenariusz z wybranym opiekunem klienta)
 • graficzny edytor scenariuszy
 • rozszerzone statystyki z połączeń (wraz z pełnymi informacjami o ścieżce którą przeszedł klient)
 • możliwość kierowania połączeń do opiekuna dzwoniącego klienta (rozpoznawanie klienta na podstawie numeru lub autoryzacji)
 • możliwość odczytywania dynamicznych komunikatów sytezatorem na podstawie zapytań do bazy danych
 • możliwość zarządzania kolejkami połaczeń w powiązaniu do obsługą agentów modułu CTIdesk Telefonia
 • poczta głosowa  - możliwość nagrania wiadomości która jest wysyłana na zdefiniowany email
 • rejestrowanie chęci kontaktu zwrotnego podczas oczekiwania w kolejce
 • automatyczne ankiety głosowe (połaczenia wychodzące) - tylko dla wersji Pro
 • zarządzanie priorytetami kolejek - tylko dla wersji Pro

 

ivr pl

Moduł IVR występuje w dwóch wariantach

 • Standard
 • Pro (obsługa priorytetów kolejek, ankiety z kampaniami wychodzącymi)

 ivr calls

Moduł działa w oparciu o funkcjonalność FreePBX i łączy się z centralą po SIP trunku. Licencja określa ilość jednoczesnych połączeń które system może obsługiwać (10 kanałów lub jego wielokrotność) Współpracuje ze wszystkimi centralami obsługującymi łącze SIP.

O firmie

Firmę tworzy zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych oraz ich integracji z centralami telefonicznymi. Nasza wiedza pozwala nam tworzyć wydajne i zaawansowane systemu wspomagające telekomunikację.

Oferujemy zarówno gotowe, pudełkowe produkty (takie jak np Gramma IVR, Naso CC) jak i nasze usługi związane z indywidualną integracją systemów IT wg potrzeb klientów. Opracowujemy indywidualne modyfikacje naszych systemów pod konkretne potrzeby klientów.

Aktualności

© 2019 CTI Solutions. All Rights Reserved.